پورتال آژانس ها و راهنمایان گردشگری

کلیه آژانس های مسافرتی و راهنمایان گردشگری با عضویت در پورتال ویکی سفر می توانند درخواست های ارسالی از طرف کاربران اپلیکیشن ویکی سفر را مشاهده و پیشنهادات قیمت خود را برای ایشان ارسال نمایند. مسافرین پس از بررسی پیشنهادات ارسالی ، بهترین و مناسبترین پیشنهاد را قبول می نمایند

عضویت ورود